Restaurování a revitalizace parku kolem kostela sv. Bartoloměje je dokončena.

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbeDruck
Restaurování a revitalizace parku kolem kostela sv. Bartoloměje je dokončena. 21. 11. 2019 proběhl  za účasti zástupců památkové péče a zástupců zhotovitele  poslední kontrolní den díla Restaurování souboru kamenné architektury. Dohotovené dílo, celke 41 objektů kamenné architektury bylo předáno zástupcům Farnosti. Dílo bylo předáno před termínem a v mimořádné kvalitě.
JeP1190731dnalo se o 14 výklenkových kaplí z druhé poloviny 18. století odpovídajících 14 zastavení křížové cesty. Kaple byly celkově stabilizovány, opraveny a doplněny byly poničené a chybějící křížky na vrcholcích střechy kaplí.
Další etapou byl soubor kamenných desek a výklenkové kaple ve východní ohradní zdi areálu.
Restaurován byl i soubor náhrobků v jihozápadní, nejstarší části ohradní zdi areálu. Jednalo se o velmi cenné náhrobky ze 17. století, ale i o hodnotná mladší, vcholně barokní díla, která doplňují klasicistní a neogotické náhrobky.
Poslední skupina náhrobků je přisazena přímo do obvodové zdi kostela. Během realizace díla byla dohledána i původní podoba ceněného, ale vážně poškozeného náhrobku  – Manželé Anna Elisabetha Kreschel (+1713) a Christof Chreschel (+1709). Zda se podaří doplnit i chybějící andílky k tomuto dílu a popřípadě i uložené obrazy z váklenkových kaplí křížové cesty je ale již otázkou pro nějaký další projekt.
P1190758Dokončená architektura tak bude korunovat předchozí etapy projektu, v kterých byly zrestaurovány 4 sochy u vstupu do areálu a samozřejmě i parkové úpravy celého areálu. Věříme, že se obnovený areál kostela sv. Bartoloměje stane opět více přitažlivý pro návštěvníky města.
Slavnostní předání díla veřejnosti se uskuteční 15. 12. 2019 po nedělní Mši svaté, tedy cca od 10:00 pře kostelem sv. Bartoloměje.  Zvána je i široká veřejnost a pozveme i naše projektové partnery z Hrádku nad Nisou, Frýdlantu, Žitavy a Oybina. Dovolujeme si našim kolegům a partnerům poděkovat a velmi dobrou a příjemnou spolupráci. Bez našich partnerů by totiž projekt vůbec nebylo možno realizovat.

 

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny