Revitalizace zeleně v areálu kostela sv. Bartoloměje v Hrádku n. Nisou.

Druck

emblem_europaeische_union_mit_verweis_fonds_farbe

Hradek logo RGB

Prostor bývalého hřbitova kolem kostela sv. Bartoloměje je dnes parkově upraven a obsahuje rozsáhlý soubor kamenných památek Detail odkrytého nástupu na zaniklou cestu kolem kaplí křížové cesty

Detail odkrytého nástupu na zaniklou cestu kolem kaplí křížové cesty

různého druhu. Dominantou areálu je   14 kaplí křížové cesty, 4 sochy při západním vstupu vstupu do areálu a soubor kamenných náhrobků a pomníků od 17 až do 19. století. Po zrušení hřbitova byl celek několikrát parkově upravován, poslední větší úpravy ale proběhly již před mnoha desítkami let v 30. letech 20. století. V současné době probíhá celková obnova areálu v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, který byl připraven ve spolupráci celkem pěti partnerů od nás i ze Saska. Více o projektu je možno se dozvědět zde… ►  Prostor kolem kostela byl udržován v zahradní úpravě. Zeleň v areálu však nebyla úplně ideálně udržována, v havarijním stavu jsou také pískovcové památky. Taktéž stavební podstata areálu není v pořádku, v minulosti zde došlo i ke zhroucení některých zdí.  V lokalitě se vyskytuje několik významných vzrostlých stromů, především borovice černá. Zajímavostí je cypřišek vrostlý do obvodové zdi. Většina lip má mohutné kořenové náběhy přesahující přes obrubníky. Lze předpokládat, že lípy byly vysázeny kolem roku 1930 (dle srovnání dobové fotografie z r. 1920 a 1930) Lípy byly v minulosti ořezány na hlavu, nyní mají relativně mohutné sekundární koruny.
Sanace areálu začala revitalizací zeleně, která se skládá z několika aktivit. V plánu je a nebo probíhá:
 Příprava území, kácení – kácení je navrženo jako bezpečnostní, údržbové a prostorově kompoziční.
 Sadové a terénní úpravy – vyrovnání terénu po kácených dřevinách, nové výsadby, ošetření stávajících dřevin.
 Zpevněné plochy – lemující pás s krytem z kamenné drti, nové chodníky – sjednocená kamenná kostka dlažební drobná štípaná, nové osazení vybouraných a očištěných zahradních obrubníků, dlažba před J vstupem do kostela bude předlážděna, okapový chodníček lemující hřbitovní zdi a vystupující reliéfy.

Obkop kolem obvodové zdi areálu

Obkop kolem obvodové zdi areálu

 Vybavenost – 8 ks nových  typových laviček.
 Předlažba stávající plochy u hlavní brány – stávající dlažba rozebrána, očištěna znovu použita.
 Úprava travnatých ploch kolem vlastního kostela.
 Lemující pás kolem fasád kostela – pás vysypaný drobným kamenivem tmavé barvy.
Vzhledem k tomu, že součástí věci jsou zemní výkopové práce, při kterých nelze plně vyloučit možnost archeologických nálezů ze staršího osídlení, bude probíhat také odborný archeologický dohled.

 

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny