Motoušovy akuální pozvánky.

Drazí farníci.

  • V pátek dne 3.3. opět zveme na  adoraci na faře v Hrádku od 16.30h a poté na setkání do sálu.
  • Sobotní mše sv. na Wohlmannově statku dne 4.3. se výjimečně ruší! Maminky odjíždějí na modlitbu matek do Jablonného a P. Radek má též výjimečnou akci.
  • Na příští sobotu 10. března bychom rádi naplánovali kácení stromů u kostela v Andělské Hoře. Mohli byste? Pomoci mohou nejen muži, ale  i šikovné děti. To aby se zpracovaly veškeré větvě apod. Rádi bychom po vyložení dřeva v Hrádku naložili suť ze zahrady u fary a na Wohlmannově  statku zase vyložili. Na tuto práci bude  potřeba dost rukou, klidně se třeba může někdo přidat později…Požehnané dny postní přeje

Matouš Kirschner